Forskningscenter OPUS

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: 2009 - 2014.

Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad - havde hjemsted på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Projektet løb over 5 1/2 år (2009-2014).

Projektet var et samarbejde mellem SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Fødevareinstituttet ved DTU, Meyers Madhus, Gentofte Universitetshospital, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Århus Universitet og Nordea-fonden.

Projektet blev muliggjort af Nordea-fondens støtte på 100 mio. kr. Fonden har et almennyttigt og velgørende formål. og støtter aktiviteter, der fremmer gode liv - se mere på www.nordea-fonden.dk

Projektet havde institutleder, professor, dr.med. Arne Astrup som centerdirektør.

Støttet af

Nordea-fonden

Kontakt

Kommunikationsansvarlig
Kristian Levring Madsen

Afsluttende rapport

Afsluttende OPUS rapport