Forskningsprofil

Børne- og international ernæring

Det overordnede mål for sektionen er, at bidrage til det videnskabelige grundlag for udvikling af interventioner og strategier som forbedrer børns ernæring, sundhed og udvikling i høj- og lav indkomst lande, og mindske risiko for sygdomme senere i livet. Sektionen arbejder med børn i alle aldre fra fødsel til ung voksenalder. I enkelte lavindkomstlande arbejdes der også med voksne.

Sektionen medvirker til at frembringe det videnskabelige grundlag for ernæringsinterventioner, som har til hensigt at forbedre børns ernæring, sundhed og udvikling i høj- og lavindkomstlande og mindske børnenes risiko for sygdomme senere i livet.

Gruppen har oparbejdet speciel ekspertise i at gennemføre populationsbaserede interventions- og observationsstudier af raske spæd-, små- og skolebørn, samt unge, der indkaldes til kostregistrering, vækstmåling, måling af kropssammensætning (bl.a. DEXA-scanning), måling af kognition og psykomotorisk udvikling, samt hjerte-kar-funktion og fysisk aktivitet.

Centrale kostaspekter er protein, flerumættede fedtsyrer, probiotica, vitamin D og andre mikronæringsstoffer, mælkeprodukter inklusive modermælk, fisk, insekter og andre alternative animalske kilder, samt nødhjælpsprodukter. Forebyggelse af fedme, fremme af kognitiv udvikling, samt forebyggelse og behandling af underernæring har høj prioritet.

Gruppen arbejder tæt sammen med forskere på flere danske og internationale universiteter og hospitaler. Den del af gruppen der fokuserer på lavindkomstlande har særlig ekspertise i at gennemføre studier med børn og voksne, som har til formål at generere videnskabeligt grundlag for udviklingsprogrammer, der kan bidrage til at afhjælpe underernæring.

Gruppen har etableret et fast forskningssamarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner i Cambodia, Etiopien, Uganda, Kenya og Tanzania.