Flerumættede fedtsyres betydning hos børn og voksne

Dette er et tema for en række studier og kostinterventioner i både børn og voksne.

Spørgsmål der søges besvaret er

  • Hvilken rolle spiller flerumættede fedtsyrer, specielt omega-3 fedtsyrerne, for adfærd & kognitiv udvikling, vækst & fedme, metabolisme, immunitet & kardiovaskulært helbred?
  • Er der sammenhæng mellem de forskellige effekter?
  • Medieret de via fælles mekanismer?
  • Afhænger effekten af genotype?
  • Hvad er det optimale indtag og påvirkes det af indtaget af andre kostkomponenter?

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Lotte Lauritzen Professor MSO +4535332508 E-mail

Støttet af

Kontakt

Lotte Lauritzen
Professor