Kostens betydning for læring og adfærd hos børn – Københavns Universitet

Kostens betydning for læring og adfærd
hos børn

En gennemgang af den videnskabelige litteratur

 

Lene Schack-Nielsen, Christian Mølgaard, Mette Underbjerg, Erik Lykke Mortensen, Kim Fleischer Michaelsen 

Udredningsopgave for Fødevarestyrelsen
2009, 85 sider, download rapporten (pdf, 476 kb)

 

Rapport viser sammenhæng mellem kost og læring hos børn

Fødevarestyrelsen har ønsket at samle den seneste viden om kostens betydning for læring og adfærd med børn og har derfor bedt Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, gennemgå den forhåndenværende videnskabelige litteratur vedr. kostens betydning for læring og adfærd hos børn.

Flere af de beskrevne studier peger på, at der er en sammenhæng mellem kosten og børns evne til at opfatte, bearbejde og lagre information. Og studierne viser, at det særligt er morgenmaden, der er afgørende.

Rapporten konkluderer bl.a. at:

  • Morgenmaden har en positiv betydning for børns læring, særligt for de yngre børn.
  • Det er specielt børnenes koncentrationsevne og hukommelse, der bliver påvirket negativt ved manglende indtagelse af morgenmad eller indtagelse af morgenmad med for lavt et energiniveau.
  • Det er vigtigt, at morgenmaden indeholder tilstrækkelig med energi – mindst 20E% - og har et lavt indhold af hurtige omsættelige kulhydrater, fx sukker og hvidt brød.
  • Morgenmaden bør bidrage med 20-25% af det daglige energiindtag.

Flere af undersøgelserne i rapporten peger desuden på, at en sund morgenmad har positiv indflydelse på valget af sunde måltider resten af dagen og børn, der ikke spiser morgenmad, typisk har et mere usundt kostmønster over hele dagen.

Rapporten tyder samtidig på, at et sundt mellemmåltid har en positiv effekt på hukommelse og opmærksomhed forudsat, at mellemmåltidet ikke står alene, men kombineres med et morgenmåltid med et tilstrækkeligt højt energiniveau. Samtidig lader det til, at effekten af morgenmadens indflydelse på børns indlæring først ses over tid.

Endelig pointerer rapporten, at der er et stort behov for mere forskning – særligt med hensyn til, hvilken effekt der kan forventes i forhold til børns læring og adfærd fx ved indførslen af madordninger i skolerne.