Børn, fysisk aktivitet og læring – Københavns Universitet

Børn, fysisk aktivitet og læring

Ph.d. afhandling af Vivian Grønfeldt

 

2007, 177 sider, 100,- kr.
ISBN: 978 87 917 711 18

Ph.d. afhandlingen er den humanistiske del af Ballerup-Tårnby undersøgelsen også kaldet ”The Copenhagen School Child Intervention Study” (CoSCIS)

Undersøgelsen belyser betydningen af en treårig intervention med udvidet timetal i skolefaget idræt for børnenes udvikling af udvalgte akademiske-, kropslige- og sociale kompetencer.