Physical Activity and Bone Health in Danish Children – Københavns Universitet

NEXS > Kommunikation > Udgivelser > Ph.d. afhandlinger > Tidligere IFI afh > 2007 > Henriette A. Hasselstrøm

Physical Activity and Bone Health in Danish Children

Ph.d. afhandling af Henriette Albinus Hasselstrøm

 

2007, 124 sider, 100,- kr.
ISBN 978 87 917 7112 5

 

 

Ph.d. afhandlingen er en del af et stort interventionsstudie, The Copengangen School Child Interventions Study (CoSCIS). Det overordnede formål er at undersøge om ekstra idræt i folkeskolen har nogle positive effekter på børns biologiske, psykologiske og sociale sundhed.

704 børn fra Ballerup og Tårnby kommune blev fulgt i tre år fra børnehaveklasse til og med 3 klasse. Afhandlingen fokuserer på fysisk aktivet og knoglesundhed hos prepubertale børn.

Resultaterne fra denne afhandling er baseret på to tværsnitsstudier og et interventionsstudie.