Redskabsgymnastik - leg og akrobatisk udfordring

Redskabsgymnastik

Leg og akrobatisk udfordring

Eva Wulff Helge, Else Trangbæk

 

2003, 200 sider, 180,- kr.
DHLs Forlag/Systime
ISBN 978 87 893 6155 0

Forestil dig en tom gymnastiksal...
Lidt efter lidt indtager redskaberne rummet. Man får lyst til at balancere, springe over, svinge og eksperimentere med del muligheder og udfordringer, redskaberne giver.

De fleste bliver umiddelbart inspireret af gymnastikkens redskaber, men for mange er det vanskeligt at bevare lysten i længere tid ad gangen, fordi udfordringerne bliver for store og variationen for lille. Vil man undervise i redskabsgymnastik, vil en af de største udfordringer derfor være at sikre variation på flere niveauer.

Vi ønsker med ”Redskabsgymnastik – leg og akrobatisk udfordring” at give en grundlæggende indføring såvel teoretisk som praktisk til at arbejde med redskabsgymnastikkens kropbasis og redskabsgymnastik med vægten lagt på de legende og akrobatiske muligheder. ”Redskabsgymnastik – leg og akrobatisk udfordring” er skrevet på baggrund af flere års erfaring med undervisning i redskabsgymnastik for universitetsstuderende, kursusvirksomhed for seminariu-  gymnasium- og folkeskolelærere og instruktører i den frivillige idræt, samt trænerjob i gymnastikforeninger. Vi håber bogen kan blive til glæde for undervisere og trænere i skole og fritid, hvor bogen vil kunne fungere som en grundbog.

Vi forsøger i bogen at belyse redskabsgymnastikken både teoretisk og praktisk og supplerer løbende med opgaver for derigennem at give mulighed for selvstændigt arbejde. Vi håber, at denne tredeling: teori – praktik – opagaver gør, at underviser og deltager sammen kan videreudvikle fagets mange muligheder.