Krop, psyke, verden

Krop, psyke, verden

Lis Engel

 

2001, 190 sider, 198,- kr.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN: 978 87 9177 107 1

 

Måden vi bruger os selv på er afgørende for, hvordan vi forbinder os med øjeblikket og dermed for, hvordan vi oplever, fortolker og kommunikerer med verden. Kroppen og bevægelsen er nøglen til de mønstre, der er indlejret i vores måder at sanse, tænke, føle og handle på. Kroppen er både biologisk forankret og forankret i vores personlige livshistorie, og den kultur og historie, som vi er en del af.

Krop psyke verden er tænkt som en grundbog, der først og fremmest henvender sig til kropsuddannelserne og bevægelsesfagene.
Bogen rummer en række teoretiske afsnit, der betoner helhedsforståelsen af krop, tanke og verden, og forfatteren formår her at sætte sine erkendelser ind i såvel en vestlig konventionel som i en mere grænse­overskridende, orientalsk ramme. Det er med til at gøre bogen vedkommende aktuel og problematiserende.

Krop psyke verden rummer desuden centrale hovedafsnit om oplevelses­analyse samt en række konkrete praktiske eksempler på dybdeafslapning, visualisering, mentaltræning og grundlæggende krops- og energiøvelser. Bogen munder ud i en lang række konkrete træningsforslag og strategier, der viser hvordan man ud fra et helhedssyn kan arbejde og bearbejde de dynamiske sammenhænge mellem krop, psyke og verden.