Fodfæste og himmelkysFodfæste og Himmelkys

Undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans

Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard,
Mia Herskind

 

2001, 204 sider, UDSOLGT, ny udgave.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN: 978 87 917 7102 6

Fodfæste og himmelkys er en ny grundbog om rytmisk bevægelse, gymnastik og dans. Eller rettere, det er en grundbog, der spænder over hele feltet fra gymnastikken til en række forskellige former for bevægelse og dans.

Fodfæste og himmelkys er langt fra blot en faglig fagbog. Den har også et ærinde med at forstå bevægelse og dans i et større perspektiv, – at få verden til at hænge sammen. F.eks. derfor hedder et af bogens afsluttende kapitler: Til glæden – Om legens universelle sprog.

Fodfæste og himmelkys favner bredt og henvender sig til bevægelsesundervisere alle steder: Gymnasier, højskoler, aftenskoler, idrættens verden, universiteter, seminarier, fysioterapeutskoler, afspændingspædagogiske seminarier osv.

De bevægelsespædagogiske temaer der præsenteres handler om kropssyn, dansens landkort, undervisningsformer, bevægelse og kommunikation, samt bevægelsesfeltets personlighedsudviklende muligheder for såvel undervisere som deltagere.

De fire forfattere har alle et stort teoretisk fundament og solid undervisningserfaring,
i bevægelse, gymnastik og dans. Deres hensigt med bogen er ikke at give alle de rigtige svar, men at åbne for spørgsmål og nye opdagelser i den enkeltes undervisningspraksis.