Trædeild og skattegravning: Historien og samtiden i en sønderjysk fortællers sagn

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  • Martin Sejer Danielsen
I artiklen analyseres eksempler på den folkloristiske genre sagn fortalt af den sønderjyske fortæller Christian C. Haugaard (1836-1920) i forhold til hans person og den tid, han levede i. Haugaard blev interviewet i Aabenraa i 1894 og 1902 af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929), og særligt to sagn fremhæves. Det ene sagn er inspireret af en litterær kilde, og det peger på Haugaards forhold til øvrigheden i den daværende tyske provins. Det andet sagn viser noget om Haugaards holdning til den økonomiske vækst i landsdelen i forhold til hans egne bestræbelser på at få del i den forøgede velstand.
Original languageDanish
JournalSønderjyske Årbøger
Volume2018
Pages (from-to)29-54
Number of pages26
ISSN0106-4452
Publication statusPublished - 8 Nov 2018

ID: 198121555