Sprog og krop - Psykolingvistik i Danmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Psyko- og neurolingvistiske undersøgelser er i opblomstring blandt danske sprogforskere. Denne artikel giver en grundlæggende indføring i hvad neurolingvistik og psykolingvistik er, og hvordan disse tilgange adskiller sig fra andre sprogvidenskabelige discipliner. Gennem eksempler fra samtidig dansk forskning argumenteres der for neuro- og psykolingvistikkens potentiale i en dansk sammenhæng: De kan bidrage til udforskningen af det danske sprog, ligesom forskning i dansk sprog kan bidrage til besvarelsen af neuro- og psykolingvistiske kernespørgsmål. Psykolingvistikkens metoder er ikke oprindeligt udviklet med sprogvidenskabelige spørgsmål for øje, men giver nye muligheder for indsigt i hjernens arbejde med sprog og i sammenhænge mellem sprog og kognition. Metoderne er dog også underlagt en række praktiske begrænsninger der gør det svært at undersøge sprog og kognition som situationelt og interaktionelt forankret.
Original languageDanish
JournalNyS
Volume50
Pages (from-to)221-247
ISSN0106-8040
Publication statusPublished - 2016

Links

ID: 163753601