Simon of Faversham Quaestiones super De motu animalium: A partial edition and doctrinal study

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  • Michael Stenskjær Christensen
I tredje og fjerde kapitel (699a12–700a25) af De motu animalium behandler Aristoteles principperne for bevægelse i både den himmelske og sublunære sfære. Denne artikel præsenterer en tekstkritisk udgave og analyse af Simon af Favershams behandling af forholdet mellem den yderste himmelske sfære og jorden i hans kvæstionskommentar til De motu animalium.
Original languageEnglish
JournalCahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin
Volume84
Pages (from-to)93-128
Number of pages35
ISSN1904-9196
Publication statusPublished - 2015

ID: 162802221