Ratings Revisited

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel fokuserer på publikumsmålinger, som har fungeret som mediesfærens ’handelsvaluta’. Den diskuterer forandringer i målingerne og nøjagtigheden af seertal i en tid karakteriseret ved målemetoder i opbrud. Artiklen tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af målesystemer i forhold til at finde en relation mellem faldende tv-seertal og streaming på baggrund af målestandarterne inden for seertal og webtraffik i Denmark (TV Meter og Gemius). Den argumenterer for, at de nuværende markedsbaserede målesystemer er ude af stand til at opfange et publikum, der i stigende grad ser tv på tværs af medier og platforme, forskudt i tid og on-demand.

This article focuses on audience ratings, which have functioned as the central ‘currency’ informing the media trade. It discusses changes to the production and accuracy of audience ratings at a time when established standards are being challenged. The article departs from an empirical study based on existing systems of audience measurement for television and online activity in Denmark (TV Meter and Gemius), examining the shortcomings of these systems for arriving at similar estimates of the impact of streaming on flow television consumption. It argues that current tracking systems cannot capture increasingly cross-media, time-shifted, mobile, and on-demand audience behavior.
Original languageEnglish
JournalTidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
Volume3
Issue number1
Pages (from-to)5-29
Number of pages25
ISSN2245-9855
Publication statusPublished - 11 Jun 2015

ID: 147499853