Introduktion til socialkonstruktionisme: Videnskabsteori og praksis

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Formålet med denne bog er at give en introduktion til det, der i generel forstand kaldes ’socialkonstruktionisme’; en tilgang der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv.

Bogen rummer en introduktion til tilgangens videnskabsteoretiske afsæt, særlige potentialer og udfordringer. Dette omfatter blandt andet den måde, hvorpå tilgangen anskuer forholdet mellem individ og omverden, og måden hvorpå man forholder sig til sandhed og videnskabelighed. Tilgangens videnskabsteori udgør således selve grundlaget for at forstå, hvordan man kan anlægge en empirisk undersøgelse med afgsæt i den pågældende tilgang. Derudover rummer bogen en række eksempler på forskningsarbejde, hvor det socialkonstruktionistiske teorikompleks er anvendt. Disse spænder over køn, etnicitet, positiv psykologi og anerkendende pædagogik, mobning til hvordan man kan forstå den fysiske verden fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. Igennem eksemplerne vises det, hvordan tilgangen giver mulighed for at få øje på verden på nye måder.


Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDafolo Forlag A/S
Number of pages112
ISBN (Print)9788771601008
Publication statusPublished - 2015
SeriesUndervisning og læring
ISSN2246-3259

ID: 143189294