Herrens röst: Pixars Up

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om språket är gränsen mellan djur och människor, vad innebär det när hundar talar? I filmen Upp pratar de animerade hundarna, men med sin husses röst. Lilian Munk Rösing ser filmen i sällskap av bland andra Jacques Lacan, Slavoj Žižek och Renata Salecl och finner en röst utan kropp, en kropp besjälad av något främmande och ett begär som alltid är den andres.
Original languageSwedish
JournalGlänta
Issue number2.15
ISSN1104-5205
Publication statusPublished - 2015

ID: 160672767