Formandskabets prioriteter: Når EU’s dagsorden bliver en national ambition

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I hvilken grad kan et nationalt formandskab påvirke EU’s politiske dagsorden? Denne artikel problematiserer den gængse forestilling om »nationale interesser« i forskningen om EU-formandskaber og EU mere generelt. Artiklen analyserer det danske EU-formandskabsprograms tilblivelsesproces fra begyndelsen i april 2010 til offentliggørelsen i januar 2012. Artiklen, der bygger på deltagerobservation, argumenterer for, at et formandskabs dagsordenskabende rolle er relativt begrænset, ikke blot pga. Lissabon-traktaten, der overdrager dele af formandskabsansvaret til de faste institutioner, men også fordi formandskabsrollen i dag handler om at gøre den løbende fremdrift i EU’s lovgivningsproces til en national prestigeopgave. I den forstand er formandskabsprogrammet et slående eksempel på, at arbejdet med at fremme EU’s dagsorden bliver til en daglig ambition for medlemslandene. Det udfordrer traditionelle forestillinger om nationale interesser i en EU-kontekst.
Original languageDanish
JournalOekonomi og Politik
Volume85
Issue number3
Pages (from-to)4-14
Number of pages10
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 2012

ID: 43255774