Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Documents

  • Astrid Rasch
Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postkoloniale position. I denne artikel fokuserer jeg særligt på beskrivelser af uddannelse, som de optræder i sådanne selvbiografier og foreslår, hvordan man kan sammensætte et undervisningsforløb om uddannelse og postkolonialisme. Udover at styrke elevernes forståelse af den koloniale situation og give dem et postkolonialt vokabular vil et sådant forløb også kunne give diskussioner om, hvad der er særligt ved den selvbiografiske genre og give eleverne mulighed for at reflektere kritisk over deres egen uddannelsessituation.
Original languageDanish
JournalAngloFiles, Journal of English Teaching
Issue number176
Pages (from-to)65-69
Number of pages5
ISSN1395-881X
Publication statusPublished - May 2015

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 144799834