Elektroniske ressourcer - adgangsforhold

Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet har du mulighed for at få adgang til de fleste af de elektroniske ressourcer hjemmefra ved at være oprettet som låner i Københavns Universitetsbibliotek (KUB) / Det Kongelige Bibliotek

Få adgang til elektroniske ressourcer hjemmefra

  • Som ny studerende eller ny ansat på Københavns Universitet skal du selv sørge for at blive oprettet som låner i Københavns Universitetsbibliotek (KUB) / Det Kongelige Bibliotek (KB) via dette link
  • Herefter har du inden for et døgn mulighed for fjernadgang til størstedelen af KUB' elektroniske ressourcer, og efter fremvisning af gyldigt Studie- eller ID-kort på dit institut- eller fakultetsbibliotek kan du også bestille bøger og tidsskrifter fra KB eller KUB's fakultetsbiblioteker - til afhentning på dit nærmeste fakultetsbibliotek (fx Nørre Allé 49).
  • Fjernadgang betyder, at du kan få adgang til en lang række af KUB's elektroniske tidsskrifter, bøger, håndbøger og databaser hjemmefra - eller evt. under ophold i udlandet.
  • Bemærk venligst, at kun studerende og ansatte ved Københavns Universitet er berettiget til at få fjernadgang via ovennævnte link!

Regler om fjernadgang

  • Fjernadgang er strengt personlig og må kun benyttes i forbindelse med studie og/eller forskning.
  • Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er strengt forbudt.
  • Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password (pinkode) til andre og at benytte fjernadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads.
  • Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende.
  • Al trafik vedrørende fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.

Læs mere om fjernadgang.