Vil du kvalificere dig til at skabe forandringer?

Klatrere på klatrevæg

Deltag i online informationsmøde om Master i Idræt og Velfærd - en forskningsbaseret videreuddannelse

Master i Idræt og Velfærd er en tværfaglig uddannelse for professionelle, der ønsker at dygtiggøre sig som analytikere, formidlere og forandringsagenter indenfor feltet idræt og bevægelse.

Uddannelsens formål er at udvikle de studerendes færdigheder i at analysere og skabe forandring i forhold til samfundsmæssige problemstillinger, som er forbundet med idræt, fysisk aktivitet og sundhed.

Uddannelsen integrerer humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver og metoder med henblik på at udvikle de studerendes professionelle kompetencer. Målet er at kunne bidrage til at løse sundheds- og idrætsfaglige problemer i det moderne velfærdssamfund.

Tid og sted

15. april 2021 kl. 17.00

Zoomlink: https://ucph-ku.zoom.us/j/65237445439

Næste studiestart: 1. september 2022

Ansøgningsfrist: 1. juni 2022

Læs mere om master i Idræt og Velfærd her