Ph.d. forsvar: En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner

Henriette Folkmann Hansen forsvarer sin ph.d. afhandling

En figurationssociologisk undersøgelse af voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og Holdspil på recept på Forebyggelsescenter Nørrebro

Tid

25. april 2019, kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Lektor Lone Friis Thing (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Lektor Inger Eliasson, Umeå Universitet, Sverige

Studielektor, vicestudieleder Thomas Viskum Gjelstrup Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark

Vejleder

Lektor Laila Ottesen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandingen

Afhandlingen undersøgte voksnes muligheder og begrænsninger for at forandre træningsrutiner under og efter Motion på recept og en ny intervention Holdspil på recept.

Undersøgelsen fandt sted på Forebyggelsescenter Nørrebro. I afhandlingen benyttes en figurationssociologisk tilgang, der har skabt en ny unik viden på området.  

Download Indhold; Resumé; Summary; Indledning.

2019, 444 sider.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.