Ph.d. forsvar: Regulation of blood flow in contracting skeletal muscle in aging

Peter Bergmann Piil forsvarer sin ph.d. afhandling

Regulation of blood flow in contracting skeletal muscle in aging

- Insight from potentiation of cGMP signaling and physical activity

Tid

2. marts 2018, kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Bedømmelsesudvalg

Professor Bente Kiens (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Jose Gonzalez-Alonso, Brunel University London, Centre for Human Performance, Exercise and Rehabilitation (Sport, Health and Exercise Sciences), Dept. of Life Sciences, UK.

Professor, MD Johannes Van Lieshout, Internal Medicine & Clinical Cardiovascular Physiology, Academic Medical Centre, University of Amsterdam, the Netherlands.

Vejleder

Professor Ylva Hellsten, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Leveringen af ilt til skeletmuskler er præcist reguleret til at matche skeletmusklernes iltkrav, men reguleringen af iltleverancen under fysisk aktivitet nedsættes med alderen.

Denne afhandling demonstrerer, at en forøgelse af den cellulære signalering via cGMP øger blodgennemstrømningen og iltleverancen under et-bens sparkearbejde i ældre, men ikke i unge, moderat trænede mænd. Særligt interessant blev det demonstreret, at 8 ugers træning fjernede effekten af cGMP potensering i de ældre forsøgspersoner.

Sammenholdt antyder disse resultater, at reduceret cGMP signalering bidrager til den forringede blodgennemstrømning og iltleverance til skeletmuskler hos ældre mænd, og at en forstærkning i cGMP signaleringen er en af mekanismerne, som er underliggende den træningsinducerede forbedring i reguleringen af blodgennemstrømning og iltleverance under arbejde i ældre mænd.

2018, 157 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N