Ph.d. forsvar: Kroppens betydning for lærerens lederskab

Mathias Sune Berg forsvarer sin ph.d. afhandling

Kroppens betydning for lærerens lederskab


Illustration: Tove Krebs Lange

Tid

22. oktober 2018, kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg

Lektor Charlotte Svendler Nielsen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Professor Per Fibæk Laursen, DPU, Århus Universitet, Danmark

Professor Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole, Norge

Vejleder

Lektor Helle Winther (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Om afhandingen

Ph.d.-afhandlingen er et resultat af en fænomenologisk inspireret, kvalitativ undersøgelse, der belyser kroppens betydning for lærerens lederskab. Afhandlingens metodiske grundlag trækker på hermeneutisk- fænomenologi, visuel etnografi og en orientering mod ’arts-based’ forskningspraksis. De forskelligartede kollaborative metoder har blandt andet givet plads til flere stemmer og perspektiver på mulige tolkninger.

Afhandlingens fund peger på, at kroppen har en stor betydning for lærerens lederskab, og at kroppen er i spil på mange niveauer, både i relation til lærernes forhold til dem selv, i relationen til det enkelte barn og i relation til små grupper eller klassen som helhed. Med udgangspunkt i afhandlingens helhedsorienterede kropssyn viser analysen eksempler på, hvordan sammenhængen mellem kroppen, personligheden og professionaliteten konstant er present i lærerens pædagogiske praksis.

Download Indhold; Resumé; Summary; Indledning.

2018, 209 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N