Ph.d. forsvar: Udeskole og børns trivsel

Mads Bølling forsvarede den 12. September 2018 sin ph.d. afhandling

Udeskole og børns trivsel

Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie af sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer

Se video af Mads Bøllings præsentation: Del 1     Del 2

Tid

12. september 2018, kl. 14.00

Sted

Store Auditorium, Nørre Alle 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Lektor Helle Winther (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Lektor Tove Anita Fiskum, Nord Universitet, Norge

Professor emeritus Bjørn Evald Holstein, Syddansk Universitet, Danmark

Vejledere

Professor emeritus Gertrud Pfister, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Lektor Glen Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandingen

Udeskole er en bred betegnelse for faglig undervisning i grundskolen, der gennemføres uden for skolers bygninger. Udeskole er bl.a. karakteriseret ved håndgribelige og praktiske arbejdsformer, elev-styrerede opgaver, gruppearbejde og undersøgelse af konkrete fænomener i natur og samfundsinstitutioner.

Afhandlingen bygger på et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie på 3.-6. klassetrin af ni måneders regelmæssig eksponering for udeskole, hovedsageligt i natur og grønne miljøer, omtrent fem timer om ugen.

Afhandlingens konklusion er, at regelmæssig eksponering for udeskole synes at have en lille positiv sammenhæng med nogle aspekter af elevers sociale trivsel og indre skole motivation.

2018, 270 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N