Ph.d. forsvar: Vitamin D, immune defence, and cardiometabolic health in children

Hanne Hauger forsvarer sin ph.d. afhandling

Vitamin D, immune defence, and cardiometabolic health in children

Tid

30. oktober 2018, kl. 13.00

Sted

A1-05.01, Dyrlægevej 100, Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Professor Lotte Lauritzen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Christine Dalgård, Environmental Medicine, University of Southern Denmark, Denmark

Professor Parveen Yaqoob, School of Chemistry, Food & Pharmacy, University of Reading, UK

Vejleder

Associate Professor Camilla Trab Damsgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Med-vejledere

Professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Christian Ritz, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Hanne Frøkiær, Department of Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Lavt vitamin D i blodet ses ofte om vinteren hos børn på nordlige breddegrader. Men der mangler viden om, hvorvidt mængden af vitamin D i blodet påvirker børnenes immunforsvar mod luftvejsinfektioner og deres hjertekarsundhed.

Denne ph.d.-afhandling undersøger om vitamin D-tilskud om vinteren påvirker immunfunktion målt i i form af forskellige forsvarsproteiner samt hjertekarsundhed målt i form af blodtryk, insulin og kolesterol i blodet hos raske 4-8 årige danske børn. Desuden indeholder afhandlingen en systematisk gennemgang af studier med både overvægtige og normalvægtige børn og unge, der har undersøgt effekten af vitamin D-tilskud på blodtryk, insulin og kolesterol i blodet.

Resultaterne viser at vitamin D-tilskud om vinteren havde begrænset effekt på en række immunforsvars-proteiner og mål for hjertekarsundhed hos raske 4-8 årige danske børn. Desuden viser litteratur-reviewet, at de fleste andre studier af effekten af tilskud med vitamin D på hjertekarsundhed hos børn og unge heller ikke har fundet en positiv effekt.

Download Content, papers, summary, resumé (Danish), introduction

2018, 154 sider.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N