Ph.d. forsvar: Veje og steder i dansk idrætsforskning

Anders Frøslev Jensen forsvarer sin ph.d. afhandling

Veje og steder i dansk idrætsforskning

En disciplinaritets- og modernitetskritisk videnskabsteoretisk undersøgelse af muligheden for at indentificere et nyt bæredygtigt grundlag for akademisk forskning - med empirisk fokus på to perioder i dansk idrætsforskning


Tid

31. august 2018, kl. 13.00

Sted

Store Auditorium, Nørre Alle 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Associate professor Christian Gamborg (chair), Section for Environment and Natural Resources, University of Copenhagen

Associate Professor Steen Nepper Larsen, Danish School of Education

Associate Professor Kutte Jönsson, Malmö University

Vejledere

Associate Professor Claus Emmeche, Department of Science Education, University of Copenhagen, Denmark

Professor Hans Bonde, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandingen

Afhandlingen præsenterer en kombineret:

  1. historisk og videnskabsteoretisk undersøgelse af to faser i dansk idrætsforskning, i form af dens etablering som naturvidenskab i starten - og som humaniora og samfundsvidenskab i slutningen - af det tyvende århundrede,
  2. en kritisk undersøgelse af om grundlaget for organiseringen af moderne videnskab er bæredygtigt og endelig
  3. en spekulativ søgen efter et bæredygtigt fundament for vore vestlige samfund og videnskabsinstitutionen.

Der argumenteres for at aspekter af det filosofiske og organisatoriske grundlag for moderne videnskab modarbejder en langsigtet bæredygtiggørelse af vore vestlige samfund.

Formuleringen af et bæredygtigt alternativ til moderne videnskab gav ophav til en ny model for moderne videnskab (EVHSEN), der er blevet anvendt som teoretisk grundlag for analysen af teoretiske positioner i dansk idrætsforsknings anden etableringsfase.

2018, 318 sider.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N