Tiltrædelsesforelæsning v/ Inge Tetens – Københavns Universitet

NEXS > ARRANGEMENTER > 2017 > Tiltrædelsesforelæsning

Tiltrædelsesforelæsning v/ Inge Tetens

Inge Tetens

Inge Tetens, forhenværende professor i ernæring ved DTU Fødevareinstituttet, er tiltrådt en ny stilling som professor i ældreernæring ved Institut for Idræt og Ernæring, placeret ved sektion for Klinisk og Forebyggende Ernæring.

Professoratet et oprettet i et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Fødevarevidenskab og  Institut  for Fødevare- og Ressourceøkonomi i forbindelse med etablering af LIVSKRAFT – Center for Gode Ældreliv.

I den anledning afholdes en tiltrædelsesforelæsning med titlen

Det gode ældreliv

– igennem måltider, motion og fællesskaber

Læs om forelæsningen

Læs Inge Tetens biografi

Tid

Fredag den 6. oktober 2017 kl. 14.00

Sted

Auditorium A2-70.04 (ved Marmorhallen), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg 

Sprog

Forelæsningen afholdes på dansk.

Reception

Efter forelæsningen vil der være en reception i A001/A009 i bygning 2-85, Rolighedsvej 26, Frederiksberg.

Tilmelding

Tilmelding via formular senest fredag den 29. september 2017

Kontakt

Sekretær Randi Knudsen, rakn@nexs.ku.dk

Arrangør

Sektion for Klinisk og Forebyggende Ernæring, Københavns Universitet