Seminar om børn, unge og fysisk aktivitet

Fra forskning til implementering i skoler og foreningsliv

I april 2016 er Institut for Idræt og Ernæring vært for en konsensuskonference med fokus på børn, unge og fysisk aktivitet. Nationale og internationale eksperter samles i flere dage for at opnå videnskabelig konsensus vedr. de følgende fire temaområder:

  • Effekter af idræt og fysisk aktivitet i forhold til fysisk form og sundhed.
  • Effekter af idræt og fysisk aktivitet i forhold til læring, kognitiv funktion og motoriske færdigheder.
  • Psykologiske aspekter i relation til motivation og velvære.
  • Social inklusion og implementering i skole og foreningsliv.

Vi vil gerne dele og diskutere resultaterne fra konsensuskonferencen, og inviterer derfor til et heldagsseminar.

Kom og hør konsensuskonferencens konklusioner, samt faglige oplæg inden for de fire temaområder. Deltag også i workshops med fokus på at implementere resultaterne i ”den virkelige verden”.

Til seminaret vil der også være en meningsdannende paneldebat med fremtrædende personer fra den politiske scene, idrætsorganisationerne og forskningsverdenen.

Program

Se invitationen og det fulde program her.

Målgruppe

  • Kommunale embedsfolk og ledere (herunder skoleledere)
  • Medarbejdere og politikere fra idrætsorganisationer
  • Politikere

Tilmelding

  • Tilmeld dig online senest d. 8. april 2016 (tilmeldingen er lukket).
  • Deltagerantallet er begrænset til 200 personer. Med flere end 200 tilmeldinger opretter vi en venteliste.
  • Deltagelse i seminaret er gratis, men din tilmelding er bindende. Udeblivelse uden rettidigt afbud (ved tilmeldingsdeadline d. 8. april) faktureres med 700 kr.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage her, så afholder vi et lignende seminar d. 3. maj 2016 i Brøndby.

Samarbejdspartnere

DGI, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skoleidræt, Professionshøjskolen Metropol, og Institut for Idræt og Ernæring, KU.