Ph.d. forsvar v/ Verena Lenneis

Verena Lenneis forsvarer sin ph.d. afhandling

The life, work and recreational physical activity of female cleaners

Tid

14. november 2016, 12.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Associate Professor Helle Winther (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Jorid Hovden, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Professor Susanna Hedenborg, Malmö University, Sweden

Vejleder

Professor emerita Gertrud Pfister, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Denne artikel-baserede ph.d.-afhandling havde til formål at undersøge idrætsdeltagelsen blandt kvindelige rengøringsassistenter – en gruppe kvinder, som hovedsagligt har en anden etnisk baggrund end dansk.

Deltagende observationer og semi-strukturerede interviews med 42 kvindelige rengøringsassistenter og deres serviceledere gav et dybdegående indblik i disse kvinders erfaringer med og store udfordringer ved at deltage i motion på arbejdspladsen, samt i deres arbejde, familie og fritid, deres tidligere erfaringer med idræt og fysisk aktivitet og deres sundhedsrelaterede adfærd og viden.

Følgende overordnende konklusion drages: Interviewpersonernes hverdag som kvindelige rengøringsassistenter med anden etnisk baggrund end dansk havde en afgørende betydning for deres muligheder for at deltage i idræt og fysisk aktivitet. På grund af deres fysisk krævende job samt husarbejde og børnepasning i hjemmet havde langt de fleste kvinder hverken energi eller tid til at dyrke idræt. Endvidere syntes (manglende) tidligere erfaringer med idræt og fysisk aktivitet at have en stor indflydelse på deres nuværende idrætsdeltagelse.

En af de fire artikler, som ph.d.-afhandlingen er baseret på, blev for nyligt publiceret i Leisure Studies.

2016, 230 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N