Ph.d. forsvar v/ Richard Thomas

Richard Thomas forsvarer sin ph.d. afhandling

Acute Exercise and Motor memory Consolidation

Tid

13. oktober 2016, 14.00

Sted

Auditorium A i Teilum Bygningen, Frederik V's vej 11, 2100 København Ø (Rigshospitalet).

Bedømmelsesudvalg

Associate Professor Nicolai Baastrup Nordsborg (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Claudia Voelcker-Rehage, Technische Universität Chemnitz, Germany

Professor Markus Gruber, Universität Konstanz, Germany

Vejleder

Associate Professor Jesper Lundbye-Jensen, Department of Nutrition, Exercise and Sport, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Målet for denne afhandling er, at undersøge sammenhænge mellem motorisk indlæring og fysisk aktivitet og mere specifikt hvordan intensitet, tidsmæssig placering samt type af fysisk aktivitet påvirker konsolideringen af den motoriske hukommelse samt at undersøge relaterede neurofysiologiske ændringer.

Selve ph.d. afhandlingen bygger på tre individuelle studier. Resultaterne kan bidrage til vores forståelse af hvordan fysisk aktivitet påvirker vores hjerne og vores adfærd samt de underliggende mekanismer.

Ydermere mener jeg, at resultaterne kan hjælpe os med at tilrettelægge retningslinjer for hvordan fysisk aktivitet kan inddrages i skoler, idræt og genoptræning for at fremme færdighedsindlæring.

2016, 152 sider, ISBN 978 87 93476 55 4

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N