Ph.d. forsvar v/ Henrik Kirk

Henrik Kirk forsvarer sin ph.d. afhandling

Measurement and treatment of passive muscle stiffness

Tid

19. maj 2016, 15.00

Sted

Lokale 29.01.30, Panum

Bedømmelsesudvalg

Associate Professor Nicolas Cæesar Petersen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Jane H. Burridge, PhD MCSP, University of Southhampton, United Kingdom

Associate Professor Natalie Mrachacz-Kersting, Center for Sensory-Motor Interaction, Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark

Vejleder

Professor Jens Bo Nielsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Medvejleder

Jakob Lorentzen, Helene Elsass Center and Department of Nutrition, Exercise & Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Det overordnede mål for denne afhandling var at udvikle en objektiv metode til at evaluere spasticitet, der er brugbar i den kliniske praksis. Herudover undersøges det hvilke komponenter, der bidrager til stivhed i ankelledet og nedsat gangfunktion hos voksne med Cerebral Parese og hvordan træning påvirker disse komponenter.

Studierne viser at vores metode kan bruges til at evaluere spasticitet i den kliniske praksis. Herudover vises at øget passiv stivhed i ankelleddet samt nedsat muskelstyrke hos voksne med Cerebral Parese i høj grad er med til at forringe gangfunktionen.

De to sidste studier viser at gangfunktionen forbedres og den passive stivhed nedsættes når der laves eksplosiv styrketræning samt gangbåndstræning med stigning og det anbefales at både intensiv eksplosiv styrketræning og gangbåndstræning med stigning er del af den individuelle træningsplan

2016, 138 sider, ISBN

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N