Narrativ medicin og frugtbar kommunikation i sundhedsvæsenet

Forskningsprogrammet Sundhed og Krop og Københavns Universitet inviterer til konference om hvordan narrativer kan anvendes i arbejdet med i sundhedsarbejdet.

Større krav betyder høj faglighed i kommunikationen. Der stilles stadig større krav til velfærdssamfundets kernemedarbejdere og vores opgave kan have afgørende betydning for andres liv. Det kræver et højt fagligt kommunikationsniveau at kunne leve op til kravene fra både samfundet og patienter og pårørende.

Vores udgangspunkt er derfor at styrke disse kompetencer hos medarbejdere på hospitaler og i kommunale omsorgs- og sundhedsinstitutioner. Vi vil skabe viden for at skabe mod til at turde bruge vores menneskelige og personlige ressourcer i behandlingen af patienter og borgere.

Tid

12. oktober 2016 kl. 8.00 - 14.45

Sted

Professionshøjskolen UCC, Campus Nordsjælland, Auditoriet, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.