Det Gode Ældreliv - på Folkemødet 2016

Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi sætter den nyeste viden om fysisk aktivitet, ernæring, fødevarer, sundhedsøkonomi og ældre i spil i den kommunale og nationale virkelighed.

Få en smagsprøve på fremtidens ældremad

Lørdag d. 18. juni kl. 11.30-14 diskuterer en række politikere, forskere, erhvervsfolk og meningsdannere, hvordan vi skaber fremtidens gode ældreliv. Udgangspunktet er ny viden fra Københavns Universitet i kombination med Kalundborg Kommunes ældrestrategi. Derfra løftes det op til de nationale udfordringer og muligheder for ældreområdet.

Fremtiden byder på udfordringer

Afsættet for arrangementet er, at der i 2045 vil være en halv million flere ældre over 65 år end i dag. Derfor er der behov for et øget fokus på, hvordan forskning i samspil med både den offentlige ældresektor, erhvervslivet og organisationerne kan skabe gode, sunde og lange liv for borgerne – og samtidig sikre en bæredygtig offentlig økonomi.