ÅBENT HUS om Klinisk ernæring og Human ernæring

Fredag d. 11. marts kl. 12.30 - 15.30 holder kandidatuddannelserne i Klinisk ernæring og Human ernæring Åbent Hus. Du kan også høre mere om uddannelserne i Fødevarevidenskab og Fødevareinnovation og Sundhed. 

Åbent Hus sker i Vandrehallen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Her kan du møde studerende og undervisere fra alle uddannelserne.

Ud over muligheden for at finde mere information og spørge ind til de fire uddannelser vil der være fælles oplæg, hvor vi fortæller om uddannelsernes indhold og opbygning, du kan få et indtryk af, hvad uddannelserne kan bruges til, og vores studievejleder informerer om ansøgnings- og optagelsesprocedurer m.m.

Oplæggene afholdes to gange (kl. 13.00 og kl. 14.30) og varer ca. 45 minutter. Det sker i lokale A2-84.01.

Mødested: Institut for Idræt og Ernærings bod kl. 12.55 og 14.25.

Program for dagen

12.30
Boderne åbner

13.00 - 14.00
Fælles oplæg om Klinisk ernæring, Human ernæring, Fødevarevidenskab og Fødevareinnovation og sundhed

14.00 - 14.30
Her kan du gå snakke med studerende og undervisere i boderne eller gå en tur på campusområdet.

14.30 - 15.30
Fælles oplæg om Klinisk ernæring, Human ernæring, Fødevarevidenskab og Fødevareinnovation og Sundhed

Tid og sted

Fredag den 11. marts 2016 kl. 12.30-15.30
Vandrehallen, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

Læs mere om åbent hus på fakultetets hjemmeside.

Kandidat i Klinisk ernæring

Som studerende på Klinisk ernæring lærer du, hvordan ernæring kan bruges som en del af behandlingen af syge.

Hvordan kan man benytte næringsstof-tilskud i behandling?
Hvordan kan ernæring hjælpe folk, der fx lider af svær akut sygdom. 
Hvordan sikrer man fx, at patienter med brandsår får tilstrækkeligt med energi via ernæringsterapi?

Du får således indblik i, hvordan ernæringsterapi kan bruges som behandling ved sygdomme som diabetes, nyresvigt, hjerte-kar-sygdomme eller underernæring.

Læs mere om kandidat i Klinisk ernæring

Kandidat i Human ernæring

Uddannelsen i Human ernæring giver dig et solidt kendskab til ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber.

Undersøgelser viser, at livsstilssygdomme i 2020 bliver det største globale sundhedsproblem. Vores kost har stor betydning for udvikling af fx livstilssygdomme som eksempelvis fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Derfor er der med god grund fokus på kostens betydning for sundhed og sygdom. Som kandidat i human ernæring er du specialist i kost, ernæring og sundhed, og du kan derfor være med til at håndtere de globale sundhedsudfordringer.

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs mere om kandidat i Human ernæring