Lis Engel
Lis Engel

Lektor emeritus

Scopus ID: 7101680666

Primære forskningsområder

bevægelsens og dansens teori og praksis,  bevægelsens psykologi, sundhedspsykologi, kvalitativ forskningsteori og metode, krop-psyke teknikker i teori og praksis, bevægelses meditation, afslapningsteknikker, krop og læring. Æstetisk praksis, kunstnerisk metode og kreativitet

Aktuel forskning

Kroppens og bevægelsens fortællinger  - et kvalitativt studie af æstetisk kommunikation og læreprocesser  i forskellige bevægelsesscenarier:  hverdag, idræt og dans

Udgangspunktet er en interesse for kroppen og bevægelse som æstetisk praksis i hverdagen, i uddannelse, i idræt og dans og i moderne kunstgenrer. Fokus lægges på kroppens og bevægelsens betydning for selvoplevelse, subjektivitet og måder at skabe relation og mening på. Fænomenologisk feltarbejde og kvalitative forskningsmetoder som bl.a. videodokumentar, bevægelses-og billedanalyse, interviews, logbøger m.m. som forskellige fortællinger om bevægelsens dynamik i relation til æstetisk praksis, oplevelse,  kommunikation og læring.

Forskningsprojektet er en blanding af aktionsforskning og æstetisk-fænomenologisk feltarbejde i en række bevægelseskulturelle scenarier med særlig interesse for bevægelse som skabende element i menneskers eksistens og læring.

Den fænomenologisk-eksistentielle dimension tager udgangspunkt i ´den levede krop` med særligt fokus rytme og kraft som nonverbal artikulation, kinæstetisk imagination og stemthed i relation til de fire fænomenologiske ekstentialer: den levede krop, den levede relation, den levede tid og det levede rum(Max van Manen).

Et grundspørgsmål er hvordan kroppen og  bevægelsen artikulerer krop, selv, verden som personlige og kulturelle verbale og nonverbale fortællinger.

Et andet grundspørgsmål er den fænomenologisk-æstetiske analyse af bevægelse med særligt fokus på bevægelse som skabende element og sammenhænge mellem bevægelsens dynamik og kreativitet. Bevægelsens praksis undersøges og udforskes som laboratorium for mulig personlig og kulturel forandring af praksis og betydning i forskellige konkrete cases i forbindelse med konkrete kropsteknikker, æstetiske læreprocesser, kreativitet og performance.

Hverdagsdanse - kroppens og bevægelsens fortællinger 

- et kvalitativt studie af æstetisk kommunikation og læring i hverdag, idræt og dans

Lis Engel

  • Formålet er at udforske kroppen og bevægelsen som æstetisk praksis i hverdagen, i uddannelse, idræt ogdans, men også at komme tæt på kroppens og bevægelsens betydning i forskningens praksis. Med udgangspunkt i et kropsfænomenologisk paradigme udforskes bevægelsens praksis i forskellige scenarier  i relation til oplevelse og erkendelse  og som laboratorium for mulig personlig og kulturelforandring.
  • Der tages udgangspunkt i konkrete cases i forbindelse med hverdagen, idræt og dans i relation til æstetiske kommunikation og læring og kreativitet og performance.
  • Metodisk arbejdes der med kvalitative forskningsmetoder. Det kan være forskellige blandinger af feltarbejde og aktionsforskning suppleret med videoanalyse, billedanalyse, interviews, logbøger m.m. som fortællinger, billeder og film om kroppen og bevægelsen.
  • Den fænomenologisk-eksistentielle dimension tager udgangspunkt i´den levede krop` med bevidsthed om kropsfænomenologiske praksis som aktiv-passiv medskabende interaktion af krop-verden. Praksis udforskes med fokus på rytme og kraft som en nonverbal artikulation af bevægelse som en energi, en svingning, en vibrering af verden som kan opleves som ´en følte fornemmelse`, en visuel og kinæstetisk imagination og som stemthed i relation til de fire fænomenologiske ekstentialer: den levede krop, den levede relation, den levede tid og det levede rum (Max van Manen).
  • Et grundspørgsmål er hvad og hvordan kroppen og bevægelsen artikulerer kroppen-i-verden som kinetiske og kinæstetiske melodier, nonverbale fortællinger, der både berører det personlige og kulturelle, og hvordan den viden der ligger i kroppens og bevægelsens fortællinger, kan være udgangspunkt for praktisk handling i "kunsten at lære noget" og i "livskunst".

 

ID: 11347