Ansatte – Københavns Universitet

NEXS > Ansatte

Line Kremmer Pedersen

Line Kremmer Pedersen

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

 • (Idræts)-fællesskabers betydning for fastholdelse i fysisk aktivitet
 • Idrætssociologi
 • Sundhedssociologi – sundhedsfremme og forebyggelse
 • Interventions- og implementeringsforskning
 • Evaluering  
 • Kvalitativ metode

Aktuel forskning

 • Evaluering og følgeforskning på Center for Holdspil og Sundheds igangværende projekter: evaluering og dokumentering af implementeringsprocesserne og –effekterne
 • Fodbold Fitness som en meningsfuld fritidsaktivitet: En undersøgelse af mandlige Fodbold Fitness-spilleres oplevelse af Fodbold Fitness

Interesseområder

 • Én ting er at komme i gang med fysisk aktivitet – noget andet er at blive ved. Jeg er optaget af, hvordan vi kan fastholde individer i en fysisk aktiv livsstil
 • Urbane, selvorganiserede idrætsfællesskaber vs. traditionelle idrætsforeninger (særligt inden for løb)
 • Løbekultur og løbefællesskaber: fælles om en individuel sport

Mulige interessekonflikter

 • Instruktør og oplægsholder på DGI / DAF løbetræneruddannelsen 
 • Løbetræner hos Running26

ID: 191345462