Andorra Lynn Jensen

Andorra Lynn Jensen

Studieadjunkt, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

    ReseacherID: F-4619-2018

    Andorra Lynn Jensen er ansat som ph.d.-studerende og studieadjunkt ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hendes ph.d.-projekt handler om "Gymnastikundervisning på bacheloruddannelserne i idræt i et figurationssociologisk perspektiv", og som studieadjunkt underviser hun på tre af de obligatoriske kurser på bacheloren i idræt og fysisk aktivitet, der er koblet til ph.d.'ens fagområde: ”læring i idræt” (pædagogik), ”idræt og bevægelseskultur” (sociologi) og "redskabsgymnastik og motoriske færdigheder" (gymnastik).

    Hun færdiggjorde i 2015 sin kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med specialet ”Poledance i Danmark – krop, køn og kultur”. Siden da har hun været ansat på forskellige projekter som videnskabelig assistent og været undervisningsassistent i ”idrætsfagets videnskabsteori”, ”idræt og bevægelseskultur”, ”den moderne idræts udviklingsproces”, ”læring i idræt” og "redskabsgymnastik og motoriske færdigheder". Herudover har hun arbejdet et år som studieadjunkt på Aarhus Universitet, hvor hun var kursusansvarlig og underviste i "gymnastik og bevægelseskommunikation" og "kropsbasis". 

    ID: 135826665