Adam Steen Rønlund

Adam Steen Rønlund

Ph.d.-studerende

Adam Steen Malmkjær Rønlund er ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet i sektionen idræt individ og samfund. Adams ph.d.-projekt har titlen ”SpilSammen - Holdspil og fællesskaber på ungdomsuddannelser” og er en undersøgelse af udviklingen af en elevorienteret, demokratisk tilgang til sundhedsfremme og organisatoriske ændringer i fire forskellige ungdomsuddannelseskontekster. Adam er også tilknyttet Center for Holdspil og Sundhed på KU, hvor han bidrager til efteruddannelse og kursusudvikling inden for tilpassede holdspil.

Adam færdiggjorde sin kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab i 2014 med kandidatspecialet ”Badminton fitness – et casestudie af en gruppe hf-elevers erfaringer i et målrettet træningsforløb medperspektiver på skoleliv og barrierer for idrætsdeltagelse”. Efter kandidatuddannelsen har Adam i 5 år arbejdet inden for uddannelsessektoren som bl.a. gymnasielærer, efterskolelærer og FGU-lærer, indtil han i 2020 blev ansat som ph.d.-studerende på NEXS. Adams interesse- og forskningsområder er bevægelseskultur og idrætsdeltagelse inden for ungeområdet og med særligt fokus på ungdomsuddannelser.

Aktuel forskning

SpilSammen - Holdspil og fællesskaber på ungdomsuddannelser

En undersøgelse af udviklingen af en elevorienteret, demokratisk tilgang til sundhedsfremme og organisatoriske ændringer i fire forskellige ungdomsuddannelseskontekster

Der sker et stort fald i idrætsdeltagelsen gennem teenageårene, når unge skifter fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og dermed skal indgå i nye rammer, krav og fællesskaber. Samtidig ses en nedgang i trivsel samt en øgning i stress blandt unge i netop denne periode. Forskning viser, at deltagelse i idrætsfællesskaber som holdspil og holdaktiviteter styrker sociale relationer, som er en vigtig del af ungdomslivet og er med til at fremme trivsel og mindske stress samt øge fastholdelsen i et fysisk aktivt liv.

Til projektet er knyttet fire forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner. Forskningen tager udgangspunkt i elevernes oplevelser af deres skoles idrætsmiljø- og kultur. Målet er at undersøge, hvorledes der kan udvikles konkrete tiltag som passer til de unges udfordringer og muligheder. I samspil med forskergruppen og deres lærere skal eleverne fremsættes innovative forandringsforslag, som kan påvirke skolernes idrætsmiljø og bevægelsespolitik.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • NIDA04021U: Idræt og bevægelseskultur 2020/2021
  • Projekt uden for kursusregi, ”facilitation of sports in educational programs for young adults”
  • Virksomhedsprojekt på bachelorniveau
  • NNEK21004U: idræt og ungdomskultur – forskningsoplæg

ID: 236751173