Eva Wulff Helge

Eva Wulff Helge

Lektor emerita

Medlem af:

  ResearcherID: D-4569-2015

  Scopus Author ID: 6508249091

  Aktuel forskning

  Knogletræning til forebyggelse af osteoporose

  Gennem gymnastik- og andre træningsaktiviteter undersøges, hvordan knoglerne adapterer til fysisk aktivitet. Formålet er at bidrage til forskningsbaserede træningsanbefalinger til forebyggelse af osteoporose og knoglebrud. De primære metoder, der anvendes, er DXA-scanning og måling af biokemiske knoglemarkører.

  Boldspil som osteogen stimulus

  I studier af boldspil, herunder fodbold, undersøges hvordan boldspil som træningsform kan stimulere/vedligeholde knogletætheden og dermed knoglestyrken.

  Relativ energimangel i sport - den kvindelige idrætstriade

  Idrætstriaden består af relativ energimangel, hormonale forstyrrelser og lav knogletæthed, og hos kvindelige udøvere er menstruationsforstyrrelser et hyppigt tegn. Den relative energimangel kan være associeret til spiseforstyrrelser, men behøver ikke at være det. Ud over de helbredsmæssige konsekvenser ses ofte en negativ effekt på udøvernes præstationsevne. 
  Studiet af Triaden bidrager til at øge vores forståelse af interaktionen mellem kønshormoner og mekanisk belastning i knogleomsætningen, hvilket bl.a. kan have betydning for forebyggelse og behandling af osteoporose.

   

  ID: 8689