Ansatte – Københavns Universitet

NEXS > Ansatte

Christel Halvor Trøstrup

Christel Halvor Trøstrup

Ph.d.-studerende

Researcher ID: H-4307-2015

Aktuel forskning

Hvordan kan narrativ coaching anvendt i naturlige omgivelser styrke livskvaliteten hos par, hvor den ene er kræftramt?

Ph.d.-projektet er et interventionsstudie, der vil vise hvilken betydning gåture i naturen samt tilrettelagte refleksionsøvelser har for kræftramte par. I Danmark omlægges hospitalsstrukturen aktuelt med henblik på at hospitalerne i fremtiden hovedsagelig skal varetage akut behandling. Det betyder at det i langt større grad bliver op til patienter og pårørende selv at skulle opretholde et hverdagsliv. Dette stiller krav om at der opfindes metoder, som er fremmende for at der er sammenhæng i parrens liv, men som ikke kræver meget tid af de professionelle. Projektets formål er derfor at tage højde for dette og samtidig opfinde en metode, som er relativt enkel at anvende.

Projektet er baseret på narrativ coaching og ”recreational walks”, og projektet skal opfinde en forskningsbaseret metode, der har til hensigt at optimere livskvaliteten for par hvor den ene er kræftramt. Det forventes at projektet vil vise, at de sundhedsprofessionelle bevidste opfordringer om at udøve let motion samt igangsættelse af samtalerne, vil optimere kræftramte pars livskvalitet.

Projektet er et samarbejde mellem Reinhard Stelter og Skovskolen, KU, Professionshøjskolen UCCs forskningsprogram Sundhed og Krop samt Nordsjællands Hospital i Hillerød. Ph.d.-studerende på projektet er Christel Trøstrup, som er tidligere sygeplejerske og lektor i kritisk refleksion i Professionshøjskolen UCC. Christel er nu ansat i Onkologisk og Palliativ afdeling og skal sammen med klinikere herfra rekruttere deltagere til interventionen.

ID: 102000435