Strategi for NEXS 2013 - 2016 – Københavns Universitet

NEXS > Om instituttet > Strategi

Strategi for NEXS 2013 - 2016

Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og formidling inden for ernæring, humanfysiologi og idræt på højeste internationale niveau og dækker såvel sundhedsvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.

Instituttet blev skabt i 2012 ved en sammenlægning af Institut for Idræt (NAT) og Institut for Human Ernæring (LIFE) i forbindelse med fusionen af to fakulteter til det nye SCIENCE. Ikke mindst på baggrund af fusionen er der behov for en strategi, som ikke blot skal sikre instituttets allerede eksisterende kerneforskning og uddannelser, men i endnu højere grad – på baggrund af en omhyggelig analyse, der involverer alle medarbejdere – fokuserer på udviklingen af instituttet over en længere årrække.

Læs Strategi for NEXS 2013-2016