55-68 årige kvinder søges til videnskabeligt projekt – Københavns Universitet

NEXS > Om instituttet > Forsøgspersoner > 55-68 årige kvinder sø...

23. marts 2017

55-68 årige kvinder søges til videnskabeligt projekt

Forsøgspersoner søges

Kvinder i alderen 55-68 år søges til videnskabeligt projekt om effekt af aldring og fysisk aktivitet på hjerte og blodkar

Efter overgangsalderen har kvinder en forhøjet risiko for hjerte-karsygdomme grundet tabet af hormonet østrogen. I dette studie vil vi undersøge hjertets og blodkarrenes funktion hos kvinder efter overgangsalderen, samt kortlægge betydningen af regelmæssig fysisk aktivitet.

Vi søger derfor kvinder i alderen 55-68 år som ikke har haft menstruation de sidste fem år, og som passer ind i en af følgende grupper:

Fysisk inaktiv livsstil

Fysisk aktiv 0 – 2 timer om ugen de sidste 20 år, hvor den fysiske aktivitet har været af let karakter, fx almindelig gang eller cykling.

Meget fysisk aktiv livsstil

Fysisk aktiv mere end 3 timer om ugen de sidste 20 år, hvor den fysiske aktivitet har været af moderat til intens karakter, fx løb- og cykeltræning, eller intensivt boldspil.

For at deltage skal du
  • være ikke-ryger (de sidste 20 år),
  • ikke lide af hjerte-karsygdomme,
  • ikke have fået østrogenbehandling de sidste 5 år,
  • ikke tage medicin
  • ikke være overvægtig (BMI < 28).
  • som minimum have været i overgangsalderen i fem år.

Forsøget udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, og omfatter to forsøgsdage og en indledende helbredsundersøgelse.

Der ydes økonomisk kompensation.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Adjunkt Lasse Gliemann, M.Sc., PhD
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns universitet
Universitetsparken 13, 2100 København Ø
Mail: womenstudy2017@nexs.ku.dk / tlf. 3532 1632

Forsøget er godkendt af De Videnskabelige Komitéer for Region Hovedstaden og støttes af Kulturministeries forskningsudvalg og Københavns Universitet.