Ny Nordisk Hverdagsmad for kommunal velfærd – Københavns Universitet

NEXS > NYHEDER > 2013 nyheder > Ny Nordisk Hverdagsmad...

28. maj 2013

Ny Nordisk Hverdagsmad for kommunal velfærd

Kommunal Idecamp

Børnene mere med i køkkenerne i fritidsordningerne. Lækrere mad lavet af årstidens lokale råvarer på plejehjemmene. Og et nyt folkekøkken for enlige.

Ovenstående var blot nogle af de idéer, der blev udviklet, da 50 repræsentanter fra 12 af landets kommuner d. 3. maj mødtes med en række forskere fra OPUS og konsulenter fra Madkulturen, en selvstændig institution under Fødevareministeriet. Samlingspunktet var en idécamp, hvor der blev taget de første spæde skridt i retning af at designe af en række udviklingsprojekter, hvor Ny Nordisk Hverdagsmad kan bruges som løftestang til nogle af de centrale velfærdsudfordringer, vi som samfund står overfor.

Kommuner afgørende for danskernes sundhed

Baggrunden for idecampen er, at der stadig bliver flere overvægtige landet over. Og at alt for mange desværre spiser sig til livsstilssygdomme og dårlig trivsel. Samtidig ligger forebyggelsesindsatsen nu i hænderne på kommunerne – og de er derfor en afgørende faktor i den fremtidige udvikling af danskernes sundhedstilstand. Derfor engagerer OPUS sig nu i arbejdet for at etablere et nationalt samarbejde, som vil udtænke lokalt forankrede udviklingsprojekter, der vil resultere i bedre, sundere mad til kommunernes borgere.

Projekter til gavn for borger, kommune og udviklingen af ny viden

Blandt oplægsholderne på dagen var Madkulturens direktør Judith Kyst, der fortalte om Madkulturens visioner for og initiativer på området. Køkkenchef Michael A. Nielsen fra Herlev Hospital holdt et inspirationsoplæg om Herlev Hospitals totale omlægning af maden, så al mad laves fra bunden, tilpasses efter sæsonerne og i øvrigt er delvist økologisk. En omlægning der koster lidt i lønkroner, men som til gengæld sparer i råvarer. Derudover kiggede Roskildes borgmester Joy Mogensen forbi og kunne fortælle om kommunens visioner på området.

Afsluttende fortalte centerdirektør Arne Astrup om, hvordan Ny Nordisk Hverdagsmad og resultaterne fra OPUS kan udgøre fundamentet for nye projekter, der både er til gavn for borgeren, kommunen og udviklingen af ny viden:

”Da vi i OPUS udviklede Ny Nordisk Hverdagsmad, var det ikke for at lave højgastronomisk elitemad for de få. Godt nok skulle det smage godt, men det skulle samtidig være nogenlunde let at lave og ikke for dyrt at købe ind til. Begge dele er afgørende faktorer, når vi gerne have at så mange som muligt får glæde af det. Derfor synes jeg også, at det vil være perfekt, hvis de kommuner, der deltog d. 3. maj har lyst til at agere foregangskommuner og være med til at iværksætte lokale tiltag, som gør, at kommunens borgere også kan få glæde af maden fremover."

Skolemad, ældremad og integration

Den væsentligste del af dagen handlede dog om at udvikle projektidéer. Deltagerne blev fordelt i grupper efter interesseområde og arbejdede med så forskellige ting som skolemad, integration og ældremad med videre. Fællesnævneren for det hele var Ny Nordisk Hverdagsmad.

Blandt idéerne var 'Maden i undervisningen – undervisningen i maden', som skal arbejde for at styrke og integrere mad og madkundskab i folkeskoleundervisningen. Et andet eksempel på de udviklede idéer er 'Mad på tværs: Det kommunale køkken som koblingspunkt fra producent til forbruger', der skal arbejde med mad fra bunden, og udvikle kompetencer i de kommunale køkkener. I 'Mad på tværs' handler det i sidste ende om at sammentænke hele kæden i den lokale kommune fra producent til køkken, så der både skabes en sundere og mere bæredygtig madkultur og samtidig skabes lokal vækst og erhvervsudvikling.

Idéopsamling

Læs om de forskellige idéer, der blev udviklet og se de flotte tegninger fra dagen i idéopsamlingen 

Foran OPUS, de deltagende kommuner og Madkulturen forestår nu arbejdet med at udvikle og konkretisere de enkelte projekter yderligere. Dette vil blandt andet ske hen over sommeren, inden deltagerne mødes igen d. 9 august 2013.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til initiativet, så kontakt venligst kommunikationsansvarlig i OPUS Kristian Levring Madsen på telefon: 4048 1684 eller mail: kma@science.ku.dk.