Molekylær fysiologi – Københavns Universitet

Molekylær fysiologi

Formålet med sektionens forskning er at opnå tilbundsgående viden om regulering af stofskiftet i relation til fysisk aktivitet og vedligeholdelse af sundhed.

Forskningsområdet belyses fra molekyle til menneske, inddragende molekylærbiologiske metoder over genmodificerede dyr til det hele menneske.

Forskningsområdet formidles bredt til uddannelse, idrætsverdenen, rådgivende organer og til befolkningen generelt. 

Sektionens adresse

Nørre Campus
August Krogh Bygningen
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Se kort