Sektionens projekter – Københavns Universitet

Sektionens projekter

Indenfor universitetsverdenen

Indenfor Københavns Universitet har vi et nært samarbejde med kolleger i de andre sektioner, fx i OPUS projektet om ny nordisk hverdagsmad og med kolleger på Institut for Fødevarevidenskab. Særligt indenfor alle projekter med metabolomics er samarbejdet med kemometrikerne på Fødevarevidenskab helt centralt, og vi har også et nært samarbejde med fødevarekemikere om forebyggende og skadelige komponenter i mad. Samarbejdet omfatter også kolleger på andre fakulteter, herunder især indenfor Sundhedsvidenskab, hvor bl.a. UNIK projektet omfatter en række konkrete samarbejder.

Vi har også ofte samarbejde med andre universiteter, herunder især med Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet og med det Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug ved Århus Universitet.

Udenfor universitetsverdenen

Udenfor universitetsverdenen har vi bl.a. et nært samarbejde med Kost, Kræft og Helbred ved Kræftens Bekæmpelse, Vi samarbejder også med mange virksomheder, bl.a. Chr. Hansen A/S, Carlsberg, Arla og med en række mindre virksomheder.

På nordisk plan har vi en række samarbejder, herunder især gennem SYSDIET projektet, der er støttet af Nordisk Ministerråd og som omfatter samarbejde om fødevareforskning og ernæring i alle de nordiske lande med fokus på Nordisk Kost.

Internationalt samarbejde omfatter deltagelse i tidligere og nuværende EU-projekter og ’Centers of Excellence’, herunder det nye PREVIEW (no link yet),igangværende EURODISH og MICROGENNETsamt tidligere ISAFRUIT og NuGO, hvor sidstnævnte nu er omdannet til en organisation.

Projektliste over større projekter (alfabetisk)