Om sektionen – Københavns Universitet

Om sektionen

Hvem er vi?

Sektionen for Klinisk og forebyggende ernæring omfatter en professor, en professor mso, 3 lektorer, en tenure-track adjunkt, 4 postdocs, 5 ph.d.-studerende, 5 bioanalytikere og en ernæringsassistent, men dette varierer en del med projektporteføljen.
Se medarbejderliste.

Hvordan arbejder vi?

I sektionen for Klinisk og forebyggende ernæring har vi særlig ekspertise i

  1. dokumentation af fødevarers sundhedseffekter
  2. klinisk ernæring
  3. anvendelse og udvikling af biomarkører.

Vi gennemfører måltidsstudier og længerevarende kostinterventionsstudier med kostsammensætninger, enkelte fødevarer eller særlige kostkomponenter hos voksne frivillige forsøgsdeltagere for at undersøge, om der kan dokumenteres en særlig sundhedseffekt. Vi gennemfører også kliniske ernæringsundersøgelser blandt patienter på danske hospitaler. Vi samarbejder med andre om epidemiologisk forskning. For at undersøge effekterne af kosten og dens komponenter anvender vi en lang række fysiologiske, immunologiske og klinisk kemiske målemetoder (biomarkører), og vi søger til stadighed at forbedre metoderne og udvikle nye.

Vi har deltaget i etableringen af en biobank (www.cube.ku.dk) for prøver fra eksperimentel forskning for at styrke samarbejdet med andre forskergrupper om metodeudvikling og analyse.

Specielt indenfor væskekromatografi og massespektrometri har vi udviklet metoder til metabolisk profilering (metabolomics), som vi anvender til at søge nye biomarkører for fødevareindtag, omsætning af næringsstoffer og fremmedstoffer og for at undersøge den enkeltes følsomhed overfor kostpåvirkninger, se Metabolomics Researh Cluster eller Metabolomics core facility. Desuden har vi udviklet metoder til måling af bl.a. galdesyrer, isoprostaner og AGE (glykotoksiner), da en række fødevarer påvirker koncentrationen af disse stoffer i kroppen.

Hvem samarbejder vi med?

Sektionens forskere har et bredt samarbejde i ind- og udland med både universiteter, private forskningsinstitutioner og virksomheder. Samarbejdet omfatter konkrete forskningsopgaver i samarbejde med virksomheder, udviklingsopgaver og forskningssamarbejder med multi-center studier og/eller metodeudvikling. Se under Projekter for yderligere samarbejde og liste over igangværende og nyligt afsluttede projekter.