Klinisk og forebyggende ernæring – Københavns Universitet

Klinisk og forebyggende ernæring

I sektionen for Klinisk og forebyggende ernæring har vi særlig ekspertise i

  1. dokumentation af fødevarers sundhedseffekter,
  2. klinisk ernæring, og
  3. anvendelse og udvikling af biomarkører.

Vi gennemfører måltidsstudier og længerevarende kostinterventionsstudier med enkelte fødevarer eller kostkomponenter hos voksne frivillige forsøgsdeltagere for at undersøge om der kan dokumenteres en særlig sundhedseffekt og med patienter for at finde den bedste ernæring som led i behandlingen. Herudover samarbejder vi med andre om epidemiologisk forskning.

For at undersøge effekterne af kosten og dens komponenter anvender vi en lang række fysiologiske, immunologiske og klinisk kemiske målemetoder og vi søger til stadighed at forbedre metoderne og udvikle nye, herunder gennem anvendelse af metabolomics.