Specialestuderende søges – Københavns Universitet

Integreret fysiologi > Skriv speciale

Specialestuderende søges

Her kan du finde aktuelle projekter hvor der er mulighed for at blive tilkoblet som specialestuderende

Aktuelle projekter

Effect of KAATSU training on performance and adaptations in the muscle ion transport system: Role of cellular redox state, ion kinetics and antioxidant capacity

Dette studie har til formål at undersøge effekten af træning med reduceret blodtilførsel til musklerne (KAATSU) på præstation under gentaget, intenst arbejde og tilpasninger i skeletmuskulaturens kapacitet for ion transport. I projektet måles på musklens blodtilførsel, ophobning af frie radikaler og ioner i musklens interstitium under arbejde, samt på funktionen og mængden af transport proteiner før og efter træningen. Dette for at forstå hvilke cellulære mekanismer, som ligger til grund for forbedringer i musklens ion transport system, funktion og menneskets præstationsevne.

Projektstart: September 2016
Kontakt: Danny Christiansen, danny@sportscience.dk

Betydning af en aktiv livsstil for hjerte-karsundhed hos ældre kvinder

Dette projekt fokuserer på ældre kvinder og belyser om en fysisk aktiv livsstil kan opretholde  hjertets og blodkarrenes sundhed med alderen. Ydermere belyser projektet hvorvidt daglig aktivitet såsom cykling til arbejde og raske gåture er nok for at bibeholde en god sundhed i hjerte og blodkar.

Studiets design er et tværsnitsstudie hvor funktion af hjerte og blodkar sammenlignes hos kvinder i alderen 57-65 år som i de sidste 20 år har været enten i) fysisk inaktive, ii) let til moderat habituelt fysisk aktive (2-3 timer/uge), eller iii) meget fysisk aktive (> 4 timers moderat til intensiv træning om ugen).

Projektstart: Ultimo 2016
Kontakt: Lasse Gliemann, gliemann@nexs.ku.dk

Sammenspil mellem ATP, nitrogenoxid og sympatisk nerveaktivitet i reguleringen af blodgennemstrømning og ilttilførsel til den arbejdende muskel

I dette projekt undersøges det hvilken rolle ATP og Nitrogen Oxid har i unge raske individer ved at hæmme henholdsvis dannelsen og frigivelsen af disse under fysisk aktivitet. Resultaterne vil have stor betydning for forståelsen af de processer, der er vigtige for udførelsen af både daglige aktiviteter samt idrætspræstationer. Endvidere vil resultaterne kunne bidrage med helt ny grundvidenskabelig viden vedrørende de fysiologiske mekanismer, som ligger bag den meget præcise regulering af tilførsel af ilt til muskler under arbejde

Projektstart: Ultimo 2016
Kontakt: Michael Nyberg, mnyberg@nexs.ku.dk eller Lasse Gliemann, gliemann@nexs.ku.dk

Effekten  af sportsdrik i forbindelse med fodboldtræning hos 30-50 årige kvinder og mænd

Projektet undersøger effekten indtagelse af sportsdrik i forbindelse med fodboldtræning hos 30-50 årige kvinder og mænd. Det undersøges om effekten på markører for livsstilssygdomme er forskellig efter fodboldtræning, hvor den umiddelbare restitution påvirkes af sukkerindtag eller proteinindtag. Der søges studerende som snarest kan indgå i afviklingen af projektet, og som finder det interessant at se på koblingen mellem fodboldtræning i et foreningslignende set-up og ændringer i sundhedstilstanden. Projektets praktiske afvikling løber fra august til november 2016.
 
Projektstart: Er startet
Kontakt: Jonas Tybirk, jtn@nexs.ku.dk

Effekt af akut arbejde og træning på VEGF frigivelse fra pericytter og vækst af pericytter i human skeletmuskulatur

Dette projekt undersøger, hvad der regulerer kapillærtilvækst i skeletmuskler med fokus på betydningen af en speciel celle type, en pericyt, hvis funktion i skeletmuskler der kun vides lidt om. Pericytter forefindes på ydersiden af kapillærer og er vist at kunne påvirke kapillærtilvækst i andre væv, men det er uklart hvordan. I studiet vil vi undersøge hvordan en periode med regelmæssig muskelaktivitet, der stimulerer til kapllærtilvækst, påvirker pericytter og deres kapillærfremmende egenskaber.

Projektstart: Er opstartet
Kontakt: Postdoc Birgitte Høier, bhoier@nexs.ku.dk

Kan 5-10-15-løbetræning få børn og voksne til at træne sammen?

Formålet er, at undersøge hvilken effekt en periode med 5-10-15-træning har på børn og forældres velvære, motivation, sundhedstilstand og arbejdsevne. Træningsperioden varer 12 uger og vil indeholde intensiveret træning flere gange om ugen. Vi søger studerende så hurtigt som muligt og projektet afsluttes omkring maj 2015

Projektstart: Er opstartet
Kontakt thr@nexs.ku.dk eller jtn@nexs.ku.dk

Samspil mellem træningsstatus, blodkar- og blodpladefunktion

Projektet består af et cross-over studie af raske midaldrende mænd, som skal afdække betydningen af træningsstatus for blodkar- og blodpladefunktion. Studiet omfatter tre grupperinger af mænd: Utrænede, middeltrænede eller meget veltrænede. Fokus for speciale projektet bliver at mål forsøgspersonernes maksimale iltoptagelse (VO2 max) samt deres blodkars funktion ved at mål blodgennemstrømningen i femoral arterien med Ultralyds Doppler i hvile og under et-bens knæ-ekstension.

Kontakt: Postdoc Martina Slingsby, mhs@nexs.ku.dk

Kommende projekter

The role of physical inactivity and activity on mechanisms of capillary loss and growth in skeletal muscle

I dette projekt vil vi ved brug af en kombination af to ugers immobilisering af et ben efterfulgt af fire ugers træning af begge ben, nærmere undersøge hvordan musklers kapillarisering reguleres. I projektet måles en række specifikke kemiske forbindelser som kan regulere kapillærcellers vækst og død. Forbindelserne måles i muskelprøver og prøver fra væske som omgiver musklerne, opsamlet før og efter immobilisering og træning. Samtidig måles musklernes funktion og evne til at optage ilt.

Projektstart: Primo 2017
Kontakt: Lasse Gliemann, gliemann@nexs.ku.dk