Sektionens projekter – Københavns Universitet

Integreret fysiologi > Projekter

Sektionens projekter

Her finder du information om et udpluk af sektionens forskningsprojekter. Sektionen deltager ydermere i projekter, der beskrives på deres egne hjemmesider.

Effektiv træning mod type 2 diabetes

Cykelprojektet vil undersøge om de nuværende motionsanbefalinger for diabetikere kan reducers til 3x30 min motion om ugen ved brug af 10-20-30 cykeltræning. De nuværende motionsanbefalinger til type 2 diabetikere lyder på motion op til 5 gange ugentligt af minimum 150 minutter pr. uge. Disse anbefalinger kan være svære at leve op til, grundet et stort tidsforbrug. Læs mere.

Løbeprojekt 5-10-15

5-10-15 er en ny træningsmetode for børn og deres forældre, der giver imponerende resultater. Projektet er støttet af Nordea-fonden og indeholder to dele. Forskningsprojektet har vist den store effekt af træningen hos børn og voksne og i skoleprojektet har mere end 3200 skoleelever afprøvet træningen.
Læs mere om Løbeprojekt 5-10-15

Løbeprojekt 10-20-30

10-20-30 løb er en form for intervaltræning, som betyder færre løbetimer men med spurt i 10 sekunder. 10-20-30 træningen gennemføres efter et nyt princip, hvor deltagerne skifter tempo regelmæssigt og kun i 10 sekunder hvert minut arbejder intensivt.
Læs mere om Løbeprojekt 10-20-30

Shear stress og mekanotransduktion i endothelceller

I dette projekt vil vi, i unge og ældre mennesker, kortlægge den cellulære signalering der foregår i endothelcellerne som svar på shear stress samt undersøge betydningen for nitrogen oxid dannelse. Læs mere om projektet her

Copenhagen women study - CWS

Sektionen er kraftigt involveret i copenhagen women study. Specifikt Work package II (WP2) - The study of women in the menopausal transition. Læs meget mere om Copenhagen women study her og om WP2 her

Center for Holdspil og Sundhed

Sektionen deltager aktivt i Center for Holdspil og Sundhed

Sundhedsmæssige forandringer af fysisk aktivitet organiseret som holdspil i foreningsregi hos utrænede mænd +65 år

Projektet er tværfagligt og udføres i samarbejde med Københavns Kommune og DGI. Formålet er at undersøge sundhedsmæssige/fysiologiske forandringer, motivation, fastholdelse i fysisk aktivitet og livskvalitet hos motionsuvante +65 år mænd efter et 3-måneders forløb med holdspil i foreningsregi. Der opstilles to interventionsgrupper: 30 deltager i tilpasset floorball, mens 20 deltager i sociale lav-fysisk holdspil som petanque og billard.

Tidshorisont: Hovedprojektet startede op i februar 2014 og forventes afsluttet marts 2015, hvorefter opfølgende målinger vil indgå frem mod sommeren 2015.

Sundhedsmæssige forandringer af fysisk aktivitet organiseret som holdspil hos skrøbelige, motionsuvante ældre (+65 år) i kommunale aktivitetscentre

Projektet er tværfagligt og udføres i samarbejde med Københavns Kommune. Formålet er at undersøge forandringer i arbejdsevne (funktionsniveau), aktivitetsniveau, social forankring og livskvalitet hos skrøbelige ældre mænd og kvinder +65 år som følge af et 12-måneders forløb med holdspil i kommunale aktivitetscentre. Der opstilles to interventionsgrupper: 50 forventes at deltage i en tilpasset holdspilsaktivitet, mens 50 deltager i allerede udbudte motionstilbud i aktivitetscentrene (aktiv kontrol).

Tidshorisont: Interventionen forventes at starte op i marts 2015 med evaluerende testrunde i juni 2015, hvorefter en implementeringsfase forventes indført med opfølgende analyser og observationer.

Ineffektiv funktionel sympatolyse i aldrende mennesker:  betydning af Atp frigivet fra røde blodlegemer

Studiets formål er, at identificere mekanismer, der er medvirkende til en ineffektiv sympatolyse i skeletmuskler hos ældre mennesker med et specielt fokus på betydningen af ATP frigivet fra røde blodlegemer og betydningen af fysisk aktivitet. Studiet dækker flere aspekter, der vil kunne forbedre vores forståelse for hvad der begrænser arbejdsevnen med alderen, samt udgøre fundamentet for fremtidige studier på interventioner, der kan forebygge og behandle den aldersrelaterede nedgang i fysisk kapacitet.