Om sektionen – Københavns Universitet

Idræt, individ & samfund > Om sektionen

Om sektionen

Forskningsprofil

Sektionen Idræt, individ & samfund beskæftiger sig bredt med humanistisk-samfundvidenskabelig forskning inden for idræt, krop og bevægelse som kulturelle fænomener og som lærings- og identitetsskabende rum.

Sektionen har to centrale forskningsperspektiver: Den historisk-sociologiske forskning og den pædagogisk-psykologiske forskning. Desuden er coaching og coachingpsykologi et centralt satsningsområde i sektionen.

Den historisk-sociologiske forskning omfatter såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser af idrætten. Der forskes i, hvordan idrætten har udviklet og udvikler sig gennem politiske og kulturelle positioneringer. Fokus er på relationer og sammenhænge mellem idrætskulturer og forskellige samfundsområder.

Den pædagogisk-psykologisk forskning tager ofte afsæt i praksis og har et stærkt anvendelsesorienteret sigte. Her ønskes at dokumentere, analysere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og udvikling. Der tages ofte udgangspunkt i kvalitative analyser, hvor et helhedsorienteret kropssyn sætter mennesket, kreativitet, bevægelsesglæde, udvikling, sundhed og trivsel i centrum.

Sektionen er desuden involveret i mange tværvidenskabelige forskningsprojekter, fx på Center for Holdspil og Sundhed og i forbindelse med Copenhagen Women Studies. Her kombineres kvantitative og kvalitative metodetilgange ofte.

Sektionens forskning knyttes tæt til professionel praksis og uddannelsesudvikling på forskellige niveauer såsom konsulentarbejde, organisationsudvikling, politik og undervisning på samtlige niveauer. I sektionen søges tæt samarbejde med det omkringliggende samfund gennem formidlings-, udviklings- og forskningsprojekter.