Forskning – Københavns Universitet

Forskning i sektionen Idræt, individ & samfund

Cluster 1: Børn og unges bevægelsesaktiviteter i skole og fritid

Det er overordnede formål med dette cluster er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning.
Forskningen har to overordnede fokus: 1) Hvilken betydning sociale, kulturelle og psykologiske forhold har for børn og unges bevægelsesaktivitet, samt hvordan de har betydning. 2) Hvilken betydning forskellige bevægelsesaktiviteter har for psykologiske og sociale forhold som læring, trivsel, motivation, sociale relationer, medborgerskab og inklusion.

Cluster 2: Sundhed, implementering og innovation

Dette cluster forsker i sundhed som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen på makro-, meso- og mikroniveau. Det vil sige, at vi både forsker i sundheds- og idrætspolitik, i hvordan forskellige organisationer og institutioner arbejder med sundhed og idræt, samt hvordan sundhedsinterventioner med idræt/motion designes og implementeres i alle hverdagslivet kontekster: arbejdspladser, familie, idrætsforeninger, sundhedscentre, skoler, bolig- og rekreative områder såvel på land som i by.

Cluster 3: Embodiment, Learning and Social Change 

Embodiment, Learning and Social Change har til formål at analysere, dokumentere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social udvikling i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling og professionel kompetence.
Emnet forankres i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.